Kontakt

MUSHI SHOP SP. Z O.O.

ul. Poznańska 5, p.0

00-680 Warszawa

woj. mazowieckie

KRS: 0000687553

NIP : 8381855575

REGON: 367899358

http://MUSHISHOP.PL

mushishop.pl@gmail.com

 

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

wysokość kapitału zakładowego: 5000 złotych

 

W sprawach dotyczących sklepu, a także współpracy, możesz napisać do nas na adres: mushishop.pl@gmail.com