Kategorie Koszyk Konto Szukaj Ostatni widok Przejdź do góry

Kontakt

MUSHI SHOP

Dane i adres firmy:


OP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA MUSHI SHOP SP. Z O.O.

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, 
00-680 WARSZAWA

POZNAN'SKA 5, 0 piętro

KRS: 0000687553

NIP : 8381855575

REGON: 367899358

http://MUSHISHOP.PL

mushishop.pl@gmail.com


SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

wysokość kapitału zakładowego: 5000 złotych


W sprawach dotyczących sklepu, a także współpracy, możesz napicać do nas na e-mail: mushishop.pl@gmail.com


Napisz do nas